Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto
Skryť

13-A

Pre viac info o zmesi, kliknite na konkrétnu zmes:

Hriadeľové tesnenia z nitrilovej pryže (čierne / modré) môžu byť použité v teplotách od -40°C do +110°C (krátkodobo parou až do +130°C).

Guferá z NBR zmesi (čierne / modré) môžu prísť do styku s alifatickými uhlovodíkmi (napr. propán, bután, benzín, minerálny olej) a mazivami na základe minerálnych olejov.

Nedoporučujeme používať NBR guferá v prípade, že by mohlo dôjsť ku styku s polárnymi rozpúšťadlami, chlórovanými uhlovodíkmi, ketónmi, aromatickými uhlovodíkmi (napr. benzol) a estermi.

 

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. gufero 8 x 16 x 7 --> do vyhľadávania napíšem: gufero***8
 • Hľadám napr. gufero 20 x 40 x 10 --> do vyhľadávania napíšem: gufero**20
 • Hľadám napr. gufero 100 x 130 x 13 --> do vyhľadávania napíšem: gufero*100  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 3 medzery, 2-cifernom dám 2 medzery, pri 3-cifernom dám 1 medzeru

2-dielne tesnenie, pre 1-činné aj 2-činné piesty

Časti tesnenia

 • 1x tesniaci krúžok (PTFE-Bronz) - teflón-bronz
 • 1x O-krúžok (NBR 70)

Funkcie 

 • vhodné pre tesnenie piesta kde je tlak na oboch stranách
 • PTFE krúžok podporovaný O-krúžkom
 • veľmi dobré tesniace vlastnosti pri vysokej záťaži
 • dobrá statická tesnosť

Pracovné prostredie 

 • hydraulické oleje podľa DIN 51524 časť 1-3, mazacie oleje, minerálne oleje
 • nehorľavé hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC
 • max. tlak:  ≤40 MPa
 • Prevádzková teplota: -30°C až +100°C
 • max. klzná rýchlosť:  ≤15 m/s

 

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. stierací krúžok 8 x 14 x 5/3 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.***8
 • Hľadám napr. stierací krúžok 20 x 28 x 7/4 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.**20
 • Hľadám napr. stierací krúžok 100 x 108 x 7/4 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.*100  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 3 medzery, 2-cifernom dám 2 medzery, pri 3-cifernom dám 1 medzeru

Hriadeľové tesnenia zo silikónovej pryže (červené) môžu byť použité v teplotách od -50°C do +150°C (krátkodobo parou do +120°C).

Guferá z MVQ zmesi (červené) sú určené predovšetkým na vysoké teplotné záťaže. Silikónové guferá skvele odolávajú alkoholom a extrémnemu chladu. 

MVQ guferá nedoporučujeme používať v prípade, že by mohlo dôjsť ku styku s nízkomolekulárnymi estermi a étermi, alifatickými a aromatickými uhlovodíkmi či koncentrovanými kyselinami a alkaliemi. 

Silikónová pryž je mimo iné nevodivá.

 

 

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. gufero 8 x 16 x 7 --> do vyhľadávania napíšem: gufero***8
 • Hľadám napr. gufero 20 x 40 x 10 --> do vyhľadávania napíšem: gufero**20
 • Hľadám napr. gufero 100 x 130 x 13 --> do vyhľadávania napíšem: gufero*100  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 3 medzery, 2-cifernom dám 2 medzery, pri 3-cifernom dám 1 medzeru

 

Pri výbere správneho typu gufera je treba venovať pozornosť nie len tvaru prierezu hriadeľového tesniaceho krúžku, ale aj výberu správneho materiálu z ktorého je hriadeľové tesnenie vyrobené. Druh kaučukovej zmesi mení technické vlastnosti hriadeľových tesnení. 

Guferá tesnia rotačný pohyb.

V našej ponuke nájdete guferá z 3 druhov pryže:

Na dopyt ponúkame aj guferá z akrylátovej pryže.

OZNAČENIE GUFIER

Označenie gufier: 

 • bez prachovky
  • podľa PN 029403 - G
  • korešponduje s DIN 3760 - WA, VIA, SIA
 • s prachovkou
  • podľa PN 029403 - GP
  • korešponduje s DIN 3760 - WAS, VIAS, SIAS

 

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. gufero 8 x 16 x 7 --> do vyhľadávania napíšem: gufero***8
 • Hľadám napr. gufero 20 x 40 x 10 --> do vyhľadávania napíšem: gufero**20
 • Hľadám napr. gufero 100 x 130 x 13 --> do vyhľadávania napíšem: gufero*100  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 3 medzery, 2-cifernom dám 2 medzery, pri 3-cifernom dám 1 medzeru

Hriadeľové tesnenia z fluórkaučukovej pryže (hnedé) môžu byť použité v teplotách od -20°C do +200°C (krátkodobo parou do +140°C).

Guferá z FPM pryže (hnedé) môžu dôjsť do styku s minerálnymi, rastlinými a živočíšnymi olejmi, mazivami a určitými aditívami a pohonnými hmotami.

FPM guferá však neodporúčame používať v prípade, že by mohlo dôjsť ku styku s polárnymi rozpúšťadlami (napr. acetón, metylketón, etylacetát, dietyléter a dioxan), nízkomolekulovými organickými kyselinami (napr. kyselina mravenčia alebo kyselina octová), plynnými amoniakmi, aminmi a alkanmi či prehriatou vodnou parou.

 

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. gufero 8 x 16 x 7 --> do vyhľadávania napíšem: gufero***8
 • Hľadám napr. gufero 20 x 40 x 10 --> do vyhľadávania napíšem: gufero**20
 • Hľadám napr. gufero 100 x 130 x 13 --> do vyhľadávania napíšem: gufero*100  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 3 medzery, 2-cifernom dám 2 medzery, pri 3-cifernom dám 1 medzeru

ACM (PA) - Akrylátová pryž (polyakrylát)

Akrylátová pryž, známa pod chemickým názvom "alkyl acrylate copolymer".

Jedná sa o pryž, ktorá je odolná voči vysokým teplotám olejom a plynom. Odporúčaná prevádzková teplota je cca +100°C a maximálna +130°C.

Hlavnou nevýhodou akrylátovej pryže je jej nízka odolnosť voči kyselinám a zásadám. Minimálna odporúčaná teplota prevádzky -10°C.

 

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. gufero 8 x 16 x 7 --> do vyhľadávania napíšem: gufero***8
 • Hľadám napr. gufero 20 x 40 x 10 --> do vyhľadávania napíšem: gufero**20
 • Hľadám napr. gufero 100 x 130 x 13 --> do vyhľadávania napíšem: gufero*100  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 3 medzery, 2-cifernom dám 2 medzery, pri 3-cifernom dám 1 medzeru

 

Dielektrický koberec (elektroizolačný koberec) je určený na ochranu organizmov ako aj častí elektrického zariadenia v transofmátorových a elektrorozvodových staniciach a na ostatných vysokonapäťových pracoviskách.

Klasifikácia podľa IEC 61111:2009: Trieda 3

Materiál Povrch Farba Spodná strana Štandard. hrúbka [mm] Štandard. šírka [mm] Štandard. dĺžka [mm] Štandard. váha [kg/m2]
vulkanizovaný elastomer široko ryhovaný čierna odtlačok textílie 5 1300 10 000 6,8

Európska norma IEC 61111:2009, ktorá nahradila národné normy členských krajín EU, klasifikuje elektroizolačné koberce podľa ich odolnosti voči elektrickému prierazu do 5 tried:

# Pracovné napätie [V] Skúšobné napätie [V] Výdržové napätie [V]
Trieda 0 1000 5000 10 000
Trieda 1 7 500 10 000 20 000
Trieda 2 17 000 20 000 30 000
Trieda 3 26 500 30 000 40 000
Trieda 4 36 000 40 000 50 000

Dodávame elektroizolačné koberce certifikované podľa IEC 61111:2009 v Triede 3.

Najčastejšie používaným elektroizolačným kobercom je koberec s označením S-1.

 

Gumy odolné voči zriedeným kyselinám a zásadám, dobrá odolnosť voči neorganickým kyselinám (napr. sírová H2SO4) a hydroxidom (napr. sodný NaOH).

Nízka odolnosť voči organickým kyselinám (napr. octová CH3OOH). Gumy majú veľmi dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a tepelnému stárnutiu.

Maximálna pracovná teplota 100°C, krátkodobo až 120°C.

 

TYP POUŽITIE PEVNOSŤ [MPa] ŤAŽNOSŤ [%] TVRDOSŤ [ShA] TEPLOTNÝ ROZSAH [°C] MERNÁ HMOTNOSŤ [g/cm3] ŠÍRKA [mm]
EPDM bez textilnej vložky ozónuvzdorná 3 250 65+/-5 -40 až +100 1,5 1200
EPDM s textilnou vložkou ozónuvzdorná 5 300 65+/-5 -40 až +100 1,45 1200

 

Gumy s odolnosťou voči olejom.

Nie je odolná v trvalom kontakte s uvedenými látkami: nafta, transformátorový olej, repkový olej, natural, tuky, propan-butan.

Maximálna pracovná teplota 80°C, krátkodobo až 100°C.

 

TYP POUŽITIE

PEVNOSŤ [MPa]

ŤAŽNOSŤ [%] TVRDOSŤ [ShA] TEPLOTNÝ ROZSAH [°C] MERNÁ HMOTNOSŤ [g/cm3] ŠÍRKA [mm]
NBR/SBR bez textilnej vložky olejuvzdorná 3 250 65+/-5 -25 až +80 1,5 1200
NBR/SBR s textilnou vložkou olejuvzdorná 5 300 65+/-5 -25 až +80 1,45 1200

 

Gumy odolné voči oderu s výbornými mechanickými vlastnosťami, odolné voči zásadám a mierne odolné voči kyselinám.

 

TYP POUŽITIE PEVNOSŤ [MPa] ŤAŽNOSŤ [%] TVRDOSŤ [ShA] TEPLOTNÝ ROZSAH [°C] MERNÁ HMOTNOSŤ [g/cm3] ŠÍRKA [mm]
NR-PARA agresívne média 14 600 45+/-5 -25 až +80 1,1 1200

 

Gumy určené na vnútorné prostredie a neutrálne vodné roztoky, vrátane gúm so zvýšenými fyzikálne mechanickými vlastnosťami, oteruvzdorné.

Tieto gumy nie sú odolné voči atmosférickým podmienkam a ozónu.

 

TYP POUŽITIE PEVNOSŤ [MPa] ŤAŽNOSŤ [%] TVRDOSŤ [ShA] TEPLOTNÝ ROZSAH [°C] MERNÁ HMOTNOSŤ [g/cm3] ŠÍRKA [mm]
SBR bez textilnej vložky všeobecné 3 200 65+/-5 -25 až +70 1,5 1200
SBR s textilnou vložkou všeobecné 5 280 65+/-5 -25 až +70 1,45 1200

 

Charakteristické vlastnosti výrobkov zo silikónových kaučukov vyhovujú špeciálnym požiadavkám na zdravotnú nezávadnosť, sú odolné voči vyšším teplotám a majú lepšiu odolnosť voči stárnutiu vplyvom klimatických podmienok a UV žiarenia. 

Široké uplatnenie v zdravotníctve, v automobilovom a leteckom priemysle, stavebníctve a výrobkoch pre domácnosť.

 

TYP POUŽITIE PEVNOSŤ [MPa] ŤAŽNOSŤ [%] TVRDOSŤ [ShA] TEPLOTNÝ ROZSAH [°C] MERNÁ HMOTNOSŤ [g/cm3] ŠÍRKA [mm]
Silikón všeobecné 8 350 60+/-5 -30 až +200 1,25 1200

 

Dosky z expandovaného EPDM majú podobné použitie a fyzikálne vlastnosti ako mikroporézne SBR, majú veľmi dobrú odolnosť proti poveternostným vplyvom.

Dosky z ľahčenej pryže sú určené na rôzne druhy použitia, predovšetkým ako tesnenie alebo ako zvuková izolácia.

Dosky môžu prísť do styku s týmito látkami: vzduch, voda, drevo, kov, pryž, sklo, textil. Sú odolné vibráciam alebo chveniu. 

Hlavné prednosti týchto dosiek: odolnosť voči starnutiu, chemická odolnosť.

 

PRACOVNÁ TEPLOTA [°C] TVRDOSŤ [ShA] MERNÁ HMOTNOSŤ [kg/m3] ŤAŽNOSŤ [%] PEVNOSŤ  VLASTNOSTI
-40 až +100, krátkodobo +120 25 - 45 110 160 stlačenie 50%: 97 kPa (80-160) absorbcia vody, vákuum podľa ASTM 3,2%*<10%

 

 • Maximálna teplota:   +70°C
 • Minimálna teplota:     -30°C
 • Maximálny tlak:         20 bar
 • Materiál:                    EN ISO 3821
 • Maximálna teplota:   +70°C
 • Minimálna teplota:     -30°C
 • Maximálny tlak:         20 bar
 • Materiál:                    EN ISO 3821

Hadicové spony s deformačnými uškami sa používajú na nerozoberateľné hadicové spoje. Deformačná spona predstavuje lacnejšiu alternatívu šroubovacej spony.

Spony sú vyrobené z nelámajúcej sa pozinkovanej oceli. Pre deformáciu ušiek sa používajú kliešte na deformačné spony.

Pre použitie v koróznom prostredí odporúčame nerezové deformačné spony (W4).

W1 W4

 

Hadicové spony dodávame v prevedení:

 • W1 - pozinkovaná oceľ
 • W2 - nerez pásik, nerez domček, pozink šroub
 • W4 - celo-nerezové prevedenie
 • W5 - nemagnetická nerez

Spony GBS sú robustné čeľusťové spony špeciálne konštruované pre vysoké záťaže. Pásik má zahnuté hrany, ktoré chránia pred poškodením povrchu hadice.

Robustná konštrukcia je umocnená čeľusťovým upínacím šroubom a kontra maticou.

Hadicová spona GBS je určená pre veľmi namáhané spoje, silnostenné, povrchovo vrapované a sacie hadice s kovovou alebo plastovou špirálou.

 

Spony GBS sú robustné čeľusťové spony špeciálne konštruované pre vysoké záťaže. Pásik má zahnuté hrany, ktoré chránia pred poškodením povrchu hadice.

Robustná konštrukcia je umocnená čeľusťovým upínacím šroubom a kontra maticou.

Hadicová spona GBS je určená pre veľmi namáhané spoje, silnostenné, povrchovo vrapované a sacie hadice s kovovou alebo plastovou špirálou.

 

Hadicové spony mini sú navrhnuté tak, aby dokonale utesnili malé priemery hadíc. Sponky nie sú perforované, tým sa eliminuje riziko poškodenia hadíc a všetky veľkosti tak uzatvoria dokonalý kruh.

Klasické sponky nevyvinú u malej hadici rovnomerný prítlak po celom obvode.

Hadicová sponka sa vyznačuje jednoduchou montážou. Dá sa použiť šesťhran na šrouby (C7) alebo plochý šroubovák.

Upínacie rozsahy sú od priemeru 6mm do 26mm.

 

Hadicové spony slúžia k rýchlemu a spoľahlivému upevneniu tlakových hadíc na vývody rôznych armatúr a potrubí. Spony so šroubom a maticou (spona SKF) umožňujú naviac dotiahnutím matice zvlášť dôkladné zaistenie spoja proti uvoľneniu.

Uživateľ si volí dĺžku upínacej pásky podľa potreby - použitie je univerzálne pre všetky priemery hadíc.

Ponúkame oba druhy spon v troch veľkostiach daných širkou pásky - 5mm, 9mm, 12mm. Upínacia páska sa dodáva v cievkam po 5m alebo 10m.

 

Pérové samosvorné spony zaisťujú dopínací účinok pri zmenách teplôt. Šroubovacia spona nemusí pri teplotných zmenách zaistiť dostatočnú upínaciu silu po celom obvode hadice.

Preto sa tieto spony používajú ku spájaniu hadíc v chladiacich alebo kurenárskych systémoch.

Perová drôtová Perová hadicová RSGU

 

Hadicové pozinkované spony sú najpredávanejšie spony určené pre hadice s tlakom do 25 barov. 

Tieto spony sú neperforované a zaisťujú tak optimálnu ochranu hadice a jej dokonalé stiahnutie. 

Šírka spony: 9mm

Deštrukčný uťahovací moment spony: 5,5Nm od rozmeru 20-32mm

Materiál: W1 - pozinkovaná oceľ, W2 - nerez pásik, nerez domček, pozinkovaný šroub, W4 - celonerezové prevedenie, W5 - Nemagnetická nerez

 

Hadicové pozinkované spony sú najpredávanejšie spony určené pre hadice s tlakom do 25 barov. 

Tieto spony sú neperforované a zaisťujú tak optimálnu ochranu hadice a jej dokonalé stiahnutie. 

Šírka spony: 12mm

Deštrukčný uťahovací moment spony: 5,5Nm od rozmeru 20-32mm

Materiál: W1 - pozinkovaná oceľ, W2 - nerez pásik, nerez domček, pozinkovaný šroub, W4 - celonerezové prevedenie, W5 - Nemagnetická nerez oceľ

 

Výhody obalovaných klinových remeňov:

 
 • Možnosť použitia vo všetkých priemyselných odvetviach
 • Obalované klinové remene lepšie odolávajú teplote a olejom
 • Povrchová tkanina obalovaných remeňov umožňuje preklz remeňa v remenici
 • Obalované klinové remene sa dajú použiť ako trecia spojka pri rozbehu

Norma: DIN 2215

Norma: DIN 7753/1 (SPA, SPB, SPC, SPZ)

Vnútorná dĺžka - Li [mm]

Výpočtová dĺžka - Lw [mm]

Vonkajšia dĺžka - La [mm]

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. klinový remeň 8 x 500Li --> do vyhľadávania napíšem: klr**8
 • Hľadám napr. klinový remeň 17 x 1150Li --> do vyhľadávania napíšem: klr*17  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 2 medzery, 2-cifernom dám 1 medzeru
5 6 8 Z A HAA
B 20 C 25 D HBB
E SPZ SPA SPB SPC HCC

 

Klinové remene prenášajú krútiaci moment medzi hriadeľmi.

Remeň nikdy nesmie byť v kontakte s dnom drážky remenice, ale iba s jej bokmi. Pretože klinový remeň prenáša krútiaci moment za pomerne nízkeho napnutia, dosahuje pohon klinovým remeňom niektorých predností, ako napríklad vyššiu účinnosť oproti pohonu plochým remeňom alebo vyššiu bezpečnosť pohonu aj pri malom opísaní remenice.

Súčasne umožňuje prekĺznutie remeňa v prípade vysokého rázoveho zaťaženia.

Vnútorná dĺžka - Li [mm]

Výpočtová dĺžka - Lw [mm]

Vonkajšia dĺžka - La [mm]

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. klinový remeň 8 x 500Li --> do vyhľadávania napíšem: klr**8
 • Hľadám napr. klinový remeň 17 x 1150Li --> do vyhľadávania napíšem: klr*17  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 2 medzery, 2-cifernom dám 1 medzeru
KLINOVÉ REMENE
Označenie Profil Li Lw=Lp La Účinná šírka Uhol klinu Min. ϕD remenice Max. obv. rýchlosť Hmotnosť
norma hovorové [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [mm] [m/s] [kg/m]
Obalované klasický prierez - DIN 2215
5 5 5 x 3 Li Li + 11 Li + 19 4,2 40 20 30 0,02
8 8 8 x 5 Li Li + 19 Li + 31 6,7 40 40 30 0,04
Z 10 10 x 6 Li Li + 22 Li + 38 8,5 40 50 25 0,07
A 13 13 x 8 Li Li + 30 Li + 50 11 40 71 25 0,11
B 17 17 x 11 Li Li + 40 Li + 69 14 40 112 25 0,19
20 20 20 x 12,5 Li Li + 48 Li + 79 17 40 160 25 0,27
C 22 22 x 14 Li Li + 58 Li + 88 19 40 180 25 0,31
25 25 25 x 16 Li Li + 61 Li + 101 21 40 250 25 0,40
D 32 32 x 19 Li Li + 75 Li + 126 27 40 355 25 0,66
E 40 40 x 25 Li Li + 82 Li + 157 32 40 500 25 1,07
Obalované úzky prierez - DIN 7753-1
SPZ 9,5 9,7 x 8 La – 51 La – 13 La 8,5 38 63 40 0,08
SPA 12,5 12,7 x 10 La – 63 La – 18 La 11 38 90 40 0,12
SPB 16 16,3 x 13 La – 82 La – 22 La 14 38 140 40 0,21
SPC 21 22 x 18 La – 113 La – 30 La 19 38 224 40 0,40
Rezané automobilové – DIN 7753-3
AVX 10 10 10 x 8 La – 51 La – 13 La 8,5 36 50 45 0,07
AVX 13 13 13 x 9 La – 63 La – 18 La 11 36 63 45 0,12
AVP 13 13 13 x 10 La – 63 ? La – 18 ? La 11 36 90 35 0,16
Rezané klasický prierez - DIN 2215
X8 8 8 x 5 Lw – 19 Lw = Lp Lw + 12 6,7 40 40 30 0,04
XZ ZX 10 x 6 Lw – 22 Lw = Lp Lw + 16 8,5 40 45 30 0,06
XA AX 13 x 8 Lw – 30 Lw = Lp Lw + 20 11 40 71 ? 30 0,09
XB BX 17 x 11 Lw – 40 Lw = Lp Lw + 29 14 40 112 ? 30 0,18
X20 20X 20 x 12,5 Lw – 48 Lw = Lp Lw + 31 17 40   30 0,26
XC CX 22 x 14 Lw – 58 Lw = Lp Lw + 30 19 40   30 0,29
Rezané úzky prierez pre priemysel – DIN 7753-1
XPZ 10 10 x 8 Lw – 38 Lw = Lp Lw + 13 8,5 38 50 45 0,07
XPA 13 12,7 x 10 Lw – 45 Lw = Lp Lw + 18 11 38 63 45 0,12
XPB 17 16,3 x 13 Lw – 60 Lw = Lp Lw + 22 14 38 100 45 0,22
XPC 21 22 x 18 Lw – 83 Lw = Lp Lw + 30 19 38 180 30 0,34

 

V priamom zrovnaní s obalovanými klinovými remeňmi majú rezané remene radu predností:

 • Mnohonásobne vyššia životnosť
 • Pri konštrukcii prevodov možno použiť remenice s menším priemerom
 • Umožňujú využiť vyšších otáčok a výkonu s nižšími stratami
 • Vykazujú minimálne prevádzkové pretiahnutie
 • Zvýšenú odolnosť proti pôsobeniu minerálnych olejov
 • Minimálne dĺžkové odchykly s súlade s požiadavkami noriem DIN a ISO
 • Remenice sú rovnaké ako pre obalované remene

Norma: DIN 7753/3 (AVP, AVX)

Norma: DIN 7753/1 (XPA, XPB, XPZ)

Norma: DIN 2215 (X, XA, XB, XC, XZ)

Vnútorná dĺžka - Li [mm]

Výpočtová dĺžka - Lw [mm]

Vonkajšia dĺžka - La [mm]

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. klinový remeň 8 x 500Li --> do vyhľadávania napíšem: klr**8
 • Hľadám napr. klinový remeň 17 x 1150Li --> do vyhľadávania napíšem: klr*17  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 2 medzery, 2-cifernom dám 1 medzeru

Drážkované remene spájajú výhody klinových a plochých remeňov.

Umožňujú použitie malých priemereov remeníc a tým realizovať veľké prevodové pomery.

Hlavná oblasť použitia: motorové vozidlá, elektronáradie, biela technika, fitness stroje

 

Príklad značenia remeňa:   KLR PJ 610 - 4     (klinový remeň PJ, dĺžka 610mm, 4 drážky tj. šírka 4 x 2,34 mm = 9,36 mm)

 

Profil PH Profil PJ Profil PK
Profil PL Profil PM Profil TB2

 

Klinové remene Megadyne XDV2 série sú navrhnuté pre bezúdržbovú aplikáciu s veľmi náročnými pracovnými podmienkami. Vďaka aramidovým kordom, XDV2 je perfeknou voľbou pre použitie v hnacom ústrojenství s veľkými rázmi, ktoré zabezpečia stálu dĺžku remeňa.

 • Bezúdržbová aplikácia pre pohony s malým priemerom remeníc
 • Hladký prenos sily vďaka schopnosti absorbovať silové rázy
 • Spĺňa podmienky statickej vodivosti pre ISO 1813
 • Ideálne pre pohony so silovými výkyvmi
 • Vďaka vysokej kvalite použitých materiálov má remeň ešte lepšie výsledky, keď sa použije s napínacou kladkou na "zadnej" strane remeňa
 • Vyrábané so silnou bavlnenou vrstvou pre dlhotrvajúce spojkové prevodovky
 • Nízke tolerancie znižujú vibrácie a dovoľujú použitie v jedno alebo viac hnanými pohonmi bez obmedzení 
 • Veľmi dobrá odolnosť teplote, olejom a počasiu 
 • Ľahko spoznateľné vďaka sivej látke na povrchu

Použitie: kosačky, snežné frézy, záhradné traktory, záhradné kultivátory

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. klinový remeň 8 x 500Li --> do vyhľadávania napíšem: klr**8
 • Hľadám napr. klinový remeň 17 x 1150Li --> do vyhľadávania napíšem: klr*17  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 2 medzery, 2-cifernom dám 1 medzeru

 

V hydraulike a pneumatike sa pre normalizovanú tesniacu techniku všeobecne používajú olejuvzdorné pryže prevažne na nitrilovej báze - NBR.

U mechanicky vysoko namáhaných O-krúžkoch sa s výhodou používajú pryže na polyuretanovej báze - PU.

Odolné na agresivitu oleja a odolné prevádzkovým teplotám do +220°C sú pryže na fluorovej báze - FPM.

Pre extrémne mínusové aj plusové teploty sú určené silikonové pryže - MVQ.

Pre kyseliny a zásady sú vhodné pryže z etylénpropylénového kaučuku - EPDM.

O-krúžky sa označujú: VNÚTORNÝ PRIEMER x SILA (hrúbka steny krúžka)

 • Naše označenie: O KR 150,00x 2,00 - NBR 70
  (o-krúžok s vnútorným priemerom 150mm, sila krúžka 2mm, zmes NBR, tvrdosť 70 ShA)

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. o-krúžok 6 x 2,5 --> do vyhľadávania napíšem: o*kr***6
 • Hľadám napr. o-krúžok 16 x 2,5 --> do vyhľadávania napíšem: o*kr**16
 • Hľadám napr. o-krúžok 160 x 2,5 --> do vyhľadávania napíšem: o*kr*160  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 3 medzery, 2-cifernom dám 2 medzery, pri 3-cifernom dám 1 medzeru
VOĽBA MATERIÁLU
Elastomer Označenie Tvrdosť [ShA] Teplotný rozsah [°C] Hlavné použitie Norma
Nitrilbutadienkaučuk NBR 60 60 -30 až +70 Štandardný materiál pre O-krúžky, vhodné pre minerálne oleje a ich emulzie, hydraulické kvapaliny, vodu a glykoly, motorové a prevodové oleje, petrolej a benzín, rastlinné a živočíšne tuky, vzduch. PN 029281.2
NBR 70 (nepohyblivé utesnenie) 70 -25 až +80 krátkodobo +100 (DIN 3770)
NBR 80  80 -25 až +80 krátkodobo +100 PN 029280.2
NBR 90 (pohyblivé utesnenie) 90 -25 až +100 krátkodobo +120 PN 029280.2
Fluorkaučuk FPM 80 80 -20 až +220 Vhodné do prostredia minerálnych olejov, dobrá odolnosť voči ozónu a chemikáliam, aromatickým a alifatickým uhlovodíkom, minimálna plynová priepustnosť. Odolnosť horúcej vode a pare do 180°C. (DIN 3770)
Silikonkaučuk MVQ 60 60 -55 až +180 Vhodné do prostredia kyselín a zásad, čiastočne odolné neagresivným olejom, zvlášť pri vyšších teplotách. Mimoriadne odolné kyslíku, poveternostným vplyvom a ozónu. Väčšina pryží sú zdravotne nezávadné. PN 029280.9
MVQ 70 70 -55 až +180 Neštandardné krúžky
MVQ 80 80 -55 až +180 PN 029281.9
Polyuretán PU 90 90 -25 až +80 Vhodné pre minerálne hydraulické oleje, minerálne motorové a prevodové oleje, benzíny, motorovú naftu, mazacie tuky, alifatické uhlovodíky a vzduch. Emulzia oleja a vody max. +40°C. PN 029280.9
PN 029281.9
Etylenpropylenkaučuk EPDM 70 70 -40 až +130 Vhodné pre paru a horúcu vodu, odolné niektorým tlakovým kvapalinám (brzdové), riedeným kyselinám a zásadám, ozónu a poveternostným vplyvom.  

Pri voľbe tvrdosti materiálu pri aplikácií bez oporného krúžku je vhodné postupovať nasledovne:

VOĽBA TVRDOSTI
Tvrdosť [ShA] Max. Tlak [MPa] O-krúžky z elastomeru NBR podľa normy
60 < 10 PN 029281.2 (iba pre statické – nepohyblivé utesnenie)
70 < 10 DIN 3770 – NBR 70
80 < 10 PN 029280.2 a PN 029283.2
90 < 20 DIN 3770 – NBR 90
90 < 20 PN 029080.9 – PU 90
90 < 32 PN 029281.9 – PU 90 (iba pre statické – nepohyblivé utesnenie)

Tvrdosť O-krúžku sa vyberá predovšetkým podľa veľkosti prevádzkového tlaku a tesnenej drážky. Pri vyššom tlaku a väčšej tesnenej drážke sa volia tvrdšie materiály, aby sa zabránilo zatlačeniu O-krúžku do drážky.

Manžety patria medzi najdôležitejšie typy tesnenia pohyblivých častí hydraulických aj pneumatických zariadení pri priamočiarom posuvnom pohybe.

Symetrické manžety možno použiť pre utesnenie piestu aj piestnice.

Asymetrické manžety sú určené len pre utesnenie piesta alebo piestnice, v závislosti na prevedení tesniacich britov.

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. manžetu 6 x 12 x 4 (5,00) --> do vyhľadávania napíšem: man***6
 • Hľadám napr. manžetu 16 x 22 x 5,5 (6,00) --> do vyhľadávania napíšem: man**16
 • Hľadám napr. manžetu 160 x 170 x 5 (6,00) --> do vyhľadávania napíšem: man*160  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 3 medzery, 2-cifernom dám 2 medzery, pri 3-cifernom dám 1 medzeru
  • kde (xx,xx) = šírka drážky na ktorej je daná manžeta určená - drážka bude vždy širšia ako samotná manžeta

Pre výber vhodného tesniaceho prvku je nutné poznať nasledujúce technické parametre:

 • Tesnené médium
 • Prevádzková teplota
 • Tlak
 • Rýchsloť posuvu
Norma (Typ) Tvar Materiál [ShA] Prevádzkové podmienky Typ* Použitie
Teplota [°C] Tlak [MPa] Rýchlosť [m/s]
min max max max
PN 02 9268 (68.1) NBR 80 -30 +80 1 - P piest / piestnica
ČSN 02 9269 (69.1 ; 69.3) NBR 80 -30 +80 10 0,5 H piest / piestnica
AU 90 -30 +80 16 0,5 H piest / piestnica
Typ MA 25 AU 92 -40 +100 30 0,5 H piest / piestnica
(<+40**)
PN 02 9270 NBR 80 -30 +80 3,2 - P piest
PN 02 9272 (misková) SBR 60 -40 +125 7 - H piest
PN 02 9273 (misková s čudlíkom) SBR 60 -40 +125 7 - H piest
PN 02 9274 (MA 28) AU 90 -30 +80 32 0,5 H piest
(AU 92) (-40) (+100; <+40**) (40) H piest
PN 02 9275 (MA 30) AU 90 -30 +80 32 0,5 H piestnica
(AU 92) (-40) (+100; <+40**)
PN 02 9295 (stierací krúžok) AU 90 -30 +80 - - H -

* P - pneumatická manžeta; H - hydraulická manžeta

** platí pre hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC

Krátkodobé prekročenie dovolenej trvalej teploty je pri použití vo vhodnom prostredí a za určitých podmienok možné, je však nutné počítať so zníženou životnosťou tesnenia.

Elastomer Tvrdosť [ShA] Použitie Max. tlak [MPa] Teplotný rozsah Pracovné médium Nevýhody
NBR – Nitrilbutadienkaučuk 80 všeobecné Až 10 podľa typu manžety -30°C až +80°C ropné produkty (benzín, petrolej, minerálne oleje a ich vodné emulzie, mazacie tuky), rastlinné a živočíšne tuky a vzduch obmedzený rozsah agresivity oleja
AU – Polyuretán 90 mechanicky veľmi namáhané aplikácie Až 32 podľa typu manžety -30°C až +80°C (+40°C pre emulzie oleja vo vode a vody v oleji) krátkodobo možno použiť do teploty +100°C tak, aby celkový režim teplotného preťaženia neprekročil 70 hodín minerálne hydraulické oleje, minerálne motorové a prevodové oleje, benzíny, motorová nafta, mazacie tuky, alifatické uhlovodíky a vzduch; odolné na agresivitu oleja neodoláva pôsobeniu vodnej pary, alkalií, kyselín a amínov
AU – Polyuretán 95 mechanicky veľmi namáhané aplikácie Až 40 podľa typu manžety -40°C až +100°C ; (<+40°C pre hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC) hydraulické oleje podľa DIN 51524/51525, mazacie oleje, mazacie tuky na báze minerálnych olejov, nehorľavé hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC podľa VDMA 24317 neodoláva pôsobeniu vodnej pary, alkalií, kyselín a amínov
SBR – Styrenbutadienkaučuk 60 brzdové kvapaliny na glykolovej báze 7 -40°C až +125°C priaznivá odolnosť proti opotrebeniu a starnutiu je obzvlášť pri teplotách nad +70°C alkoholy, glykol a určité ketóny (napr. Acetón), brzdové kvapaliny na glykolovej báze, silikónové oleje a tuky  

Jedná sa o 5-dielné zložené tesnenie určené pre hydraulické systémy. Tesnenie sa vyznačuje jednoduchou montážou na 1-dielny (nedelený) piest.

Časti tesnenia

 • 2x vodiaci krúžok (polyacetal)
 • 2x oporný krúžok (polyetylén)
 • 1x tesniaci krúžok (NBR 80 ShA)

Funkcie 

 • zložené tesnenie K03 je určené pre utesnenie piestu s tlakom na oboch stranách
 • K03 zabezpečuje dobrú tesniacu funkciu aj pri nízkych tlakoch (piest je vedený vodiacími krúžkami)
 • zamedzenie vtlačovania do radiálnej tesnenej medzery
 • vhodné pre náhle zmeny tlakov
 • tesniaci prvok je chránený proti pretočeniu

Pracovné prostredie 

 • hydraulické oleje podľa DIN 51524/51525, mazacie oleje, minerálne oleje
 • nehorľavé hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC
 • max. tlak:  ≤40 MPa
 • prevádzková teplota: -30°C až +100°C
 • max. klzná rýchlosť:  ≤0,5 m/s
  • parameter sa vzťahuje k piestu s axiálnou podporou vodiaceho krúžku

5-dielna pracovná piestna manžeta Merkel L43.

Časti tesnenia

 • 2x vodiaci krúžok (polyamid so špeciálnou prímesou PA 6501)
 • 2x oporný krúžok (polyester elastomer 97 TPE 113TP)
 • 1x tesniaci krúžok (NBR 80 ShA)

Funkcie 

 • tesnenie Merkel L43 je určené pre utesnenie piestu s tlakom na oboch stranách
 • L43 zabezpečuje dobrú tesniacu funkciu aj pri nízkych tlakoch (piest je vedený vodiacími krúžkami)
 • zamedzenie vtlačovania do radiálnej tesnenej medzery
 • vhodné pre náhle zmeny tlakov
 • tesniaci prvok je chránený proti pretočeniu

Pracovné prostredie 

 • max. tlak: 40 MPa
 • max. klzná rýchlosť: 0,5 m/s
 • -30°C až +100°C pre hydraulický olej HL, HLP
 • -30°C až +100°C pre minerálne mazivá
 • +5°C až +60°C pre HFA tekutiny
 • +5°C až +60°C pre HFB tekutiny
 • -30°C až +50°C pre HFC tekutiny 
 • -30°C až +60°C pre HETG (repkový olej)
 • -30°C až +80°C pre HEES (syntetický ester)
 • -30°C až +50°C pre HEPG (glykol)

Merkel U-manžeta s oporným krúžkom, asymetrický profil s drážkou proti koncentrovaniu napätia.

Časti tesnenia

 • 1x oporný krúžok (polyacetal POM PO202)
 • 1x tesniaci krúžok (polyuretán 95 AU V142)

Funkcie 

 • tesnenie Merkel T18 je určené pre utesnenie jednočinných piestov
 • možno použiť 2 manžety, založené oproti sebe, pre utesnenie piestov s tlakom na oboch stranách - dvojčinných piestov
 • veľmi dobrá statická aj dynamická tesnosť
 • vysoká odolnosť proti pretlačeniu (oporný krúžok)
 • vysoká spoľahlivosť
 • drážka proti koncentrovaniu ťažného napätia

Pracovné prostredie 

 • max. tlak: 40 MPa
 • max. klzná rýchlosť: 0,5 m/s
 • -30°C až +110°C pre hydraulický olej HL, HLP
 • -30°C až +110°C pre minerálne mazivá
 • +5°C až +50°C pre vodu
 • +5°C až +50°C pre HFA tekutiny
 • +5°C až +50°C pre HFB tekutiny
 • -30°C až +40°C pre HFC tekutiny 
 • -30°C až +60°C pre HETG (repkový olej)
 • -30°C až +80°C pre HEES (syntetický ester)
 • -30°C až +50°C pre HEPG (glykol)

3-dielna kompaktná manžeta T19 s 2 vodiacimi krúžkami.

Časti tesnenia

 • 2x vodiaci krúžok (polyacetál POM PO202)
 • 1x tesniaci krúžok (polyuretán 95 AU V142)

Funkcie 

 • tesnenie Merkel T19 je určené pre utesnenie piestu s tlakom na oboch stranách
 • navrhnutá najmä pre uloženie do zástavbového priestora podľa ISO 6547
 • dobré vedenie
 • vysoká odolnosť voči mechanickému opotrebeniu
 • jednoduchá montáž
 • kompaktná

Pracovné prostredie 

 • max. tlak: 21 MPa
 • max. klzná rýchlosť: 0,5 m/s
 • -30°C až +110°C pre hydraulický olej HL, HLP
 • -30°C až +110°C pre minerálne mazivá
 • +5°C až +50°C pre vodu
 • +5°C až +50°C pre HFA tekutiny
 • +5°C až +50°C pre HFB tekutiny
 • -30°C až +40°C pre HFC tekutiny 
 • -30°C až +60°C pre HETG (repkový olej)
 • -30°C až +80°C pre HEES (syntetický ester)
 • -30°C až +50°C pre HEPG (glykol)

Merkel U-manžeta s asymetrickým profilom, vnútorný brit kratší.

Časti tesnenia

 • 1x tesniaci krúžok (polyuretán 95 AU V142)

Funkcie 

 • dobrá odolnosť voči médiam
 • široký rozsah prevádzkových teplôt
 • veľmi dobrá statická aj dynamická tesnosť
 • veľmi dobré klzné vlastnosti

Pracovné prostredie 

 • max. tlak: 40 MPa
 • max. klzná rýchlosť: 0,5 m/s
 • -30°C až +110°C pre hydraulický olej HL, HLP
 • -30°C až +110°C pre minerálne mazivá
 • +5°C až +50°C pre vodu
 • +5°C až +50°C pre HFA tekutiny
 • +5°C až +50°C pre HFB tekutiny
 • -30°C až +40°C pre HFC tekutiny 
 • -30°C až +60°C pre HETG (repkový olej)
 • -30°C až +80°C pre HEES (syntetický ester)
 • -30°C až +50°C pre HEPG (glykol)

2-dielne tesnenie, pre 1-činné aj 2-činné piesty

Časti tesnenia

 • 1x tesniaci krúžok (TPU 95) - termoplastický polyuretán
 • 1x O-krúžok (NBR 70)

Funkcie 

 • vhodné pre tesnenie piesta kde je tlak na oboch stranách
 • TPU krúžok podporovaný O-krúžkom
 • veľmi dobré tesniace vlastnosti pri vysokej záťaži
 • dobrá statická tesnosť
 • tesniací účinok výrazne lepší vďaka TPU materiálu, v porovnaní s porovnateľnými PTFE tesneniami

Pracovné prostredie 

 • hydraulické oleje podľa DIN 51524 časť 1-3, mazacie oleje, minerálne oleje
 • nehorľavé hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC
 • max. tlak:  ≤25 MPa
 • Prevádzková teplota: -30°C až +100°C
 • max. klzná rýchlosť:  ≤0,5 m/s

2-dielne tesnenie, tesní piestnicu

Časti tesnenia

 • 1x tesniaci krúžok (PTFE-Bronz) - teflón-bronz
 • 1x O-krúžok (NBR 70)

Funkcie 

 • vhodné len pre 1-činné aplikácie
 • PTFE krúžok podporovaný O-krúžkom
 • veľmi dobré tesniace vlastnosti pri vysokej záťaži
 • dobrá statická tesnosť
 • často používané v tandeme alebo v kombinácií s inými tesneniami ako primárne alebo sekundárne tesnenie

Pracovné prostredie 

 • hydraulické oleje podľa DIN 51524 časť 1-3, mazacie oleje, minerálne oleje
 • nehorľavé hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC
 • max. tlak:  ≤40 MPa
 • Prevádzková teplota: -30°C až +100°C
 • max. klzná rýchlosť:  ≤15 m/s

Membránové plátno sa skladá z jednej alebo viacero textilných vložiek s obojstranným nánosom gumy vulkanizáciou spojených do pružného celku.

Pogumované plátno, trvalo pružné.

Pryž je odolná benzínu, olejom, petroleju a topným plynom, používaných hlavne v automobilovom a plynárenskom priemysle.

MATERIÁL VNÚTORNÝ MATERIÁL VONKAJŠÍ PEVNOSŤ [MPa] PEVNOSŤ V ŠÍRKE [N/mm2] PEVNOSŤ V DĹŽKE [N/mm2] ŤAŽNOSŤ [%] TEPLOTNÝ ROZSAH [°C] MERNÁ HMOTNOSŤ [g/cm3] VODIVOSŤ
Textília Pryž odolná benzínom 14,7 16-20 13-16 250 -40 až +80 1,3 Elektricky vodivý materiál

 

Bezazbestové tesniace dosky - vláknito-gumové tesniace dosky

Rozmery dosky [mm]: 1500 x 1500 ; 1500 x 1000 ; 750 x 750 ; 1000 x 500 ; 500 x 250

 • tolerancia rozmerov: +/- 2%

Hrúbka [mm]:

 • bez pletiva: 0,4 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 mm
 • s pletivom: 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 mm
 • tolerancia hrúbky:
  • 0,5-0,8   +/- 0,1mm
  • 1,0-5,0   +/- 10%

 

Gumy odolné voči vysokým teplotám a agresívnym médiám, vrátane olejov, benzínu, kyselinám, zásadám a ozónu.

TYP POUŽITIE PEVNOSŤ [MPA] ŤAŽNOSŤ [%] TVRDOSŤ [ShA] TEPLOTNÝ ROZSAH [°C] MERNÁ HMOTNOSŤ [g/cm3] ŠÍRKA [mm]
VITON - FKM fluóroelastomer špeciálne - 99% kvapalín a plynov 6 180 70+/-5 -20 až +200 2 1200

 

Tesniaci papier GUFERO Rotes Z je hladký, tenký materiál vyrábaný zhutnením vlákna, ktoré sú prírodné a založené na celulóze.

Tesniaci papier je vhodný k výrobe tesnení, ktoré odolávajú pôsobeniu vody, oleja, nafty či benzínu a iných kvapalín.

Tesniaci papier Rotes Z je ekologicky nezávadný papier, vyrobený z recyklovaných tesniacích materiálov a je pojený butadienovým lepidlom.

Tesniaci papier sa Vám bude hodiť hlavne v prípade, keď potrebujete nedostupné alebo ťažko zohnateľné tesnenie napr. pre automobilový priemysel, ale aj v domácich dieľňach.

Z papiera ho môžete jednoducho vystrihnúť alebo vyrezať podľa potreby.

Základná doska vyrobená z organických vlákien spojených NBR. Doska má širokú oblasť použitia vo všetkých odvetviach priemyslu pri nižších parametroch.

Možnosť pletiva Max. teplota – krátkodobo [°C] Max. teplota – dlhodobo [°C] Max. teplota – para [°C] Max. tlak [MPa]
nie 210 140 120 40

 

odolnosť proti účinku kvap.  
olej IRM 903 (5h/150°C) ASTM F 146 [%] 5
ASTM kvapalina B (5h/23°C) ASTM F [%] 10
typické parametre zo skúšiek 2mm dosky  
hustota DIN 28090-1 [g/cm3] 1,6 - 1,9
stlačiteľnosť ASTM F 36 [%] 18
zotavenie ASTM F 36 [%] 50
stálosť v tlaku DIN 52 913, 175°C [MPa] 20
špec. množstvo netesnosti DIN 3535-6/99 [mg/(s*m)] 0,1

Nová generácia vláknitogumových dosiek tvorená špeciálnym plnivom a upravenou zmesou NBR predurčuje túto dosku všade tam, kde je kladený dôraz na flexibilitu / poddajnosť s dokonale hladkým povrchom. Nová technológia je šetrná k životnému prostrediu s veľmi priaznivou cenou za vynikajúcich pracovných podmienok.

Pre svoje kvalitné zloženie je možné dosku aplikovať v širokej oblasti petrochémie, olejárstva, chemického priemyslu, potravinárstva i v oblasti strojárenstva.

Možnosť pletiva Max. teplota – krátkodobo [°C] Max. teplota – dlhodobo [°C] Max. teplota – para [°C] Max. tlak [MPa]
áno 400 250 200 100

 

odolnosť proti účinku kvap.  
olej IRM 903 (5h/150°C) ASTM F 146 [%] 3
ASTM kvapalina B (5h/23°C) ASTM F [%] 5
typické parametre zo skúšiek 2mm dosky  
hustota DIN 28090-1 [g/cm3] 1,7 - 2,0
stlačiteľnosť ASTM F 36 [%] 10
zotavenie ASTM F 36 [%] 50
stálosť v tlaku DIN 52 913, 175°C [MPa] 30
špec. množstvo netesnosti DIN 3535-6/99 [mg/(s*m)] 0,06

Univerzálna tesniaca doska obsahujúca vysoko odolné aramidové vlákna, tepelne odolné spojené so špeciálným NBR.

Pre svoje výborné mechanické vlastnosti je vhodná pre oleje, pohonné hmoty, mazivá, alkoholy, plyny, uhľovodíky, chladiace kvapaliny, slabo kyslé a zásadité média.

Možnosť pletiva Max. teplota – krátkodobo [°C] Max. teplota – dlhodobo [°C] Max. teplota – para [°C] Max. tlak [MPa]
áno 450 250 200 130

 

odolnosť proti účinku kvap.  
olej IRM 903 (5h/150°C) ASTM F 146 [%] 3
ASTM kvapalina B (5h/23°C) ASTM F [%] 5
typické parametre zo skúšiek 2mm dosky  
hustota DIN 28090-1 [g/cm3] 1,6 - 1,9
stlačiteľnosť ASTM F 36 [%] 10
zotavenie ASTM F 36 [%] 50
stálosť v tlaku DIN 52 913, 175°C [MPa] 32
špec. množstvo netesnosti DIN 3535-6/99 [mg/(s*m)] 0,03

Doska zložená z jadra perforovaným plechom (oceľový plech bez povrchovej úpravy), ktorý je z oboch strán obložený mäkkým bezazbestovým materiálom.

Používa sa predovšetkým k výrobe hlavových tesnení motorov, sacích a výfukových potrubí.

Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči mechanickej sile, teplote a dobrou prispôsobivosťou ku tesneným plochám.

Doska je odolná proti oleju, palivám a zmesám vody s protimrznúcimi a antikoróznymi prísadami.

Pracovná teplota [°C] Max. krátkodobá teplota [°C] Ťažnosť [%] Pevnosť [kg/m2], (MPa) Merná hmotnosť [g/cm3] Nasiakavosť IRM 903 150°C/5h Nasiakavosť voči palivám triedy B 20°C/5h
-30 až +280 320 Stlačitelnosť 11% ASTM F36 120, (12) 2,4 - 3,1 10% podľa ASTM F146 8%

 

Rovnaké vlastnosti ako MA 30, iba profil iný:

Pre viacej info k jednotlivým profilom, kliknite na daný profil:

Pre viacej info k jednotlivým profilom, kliknite na daný profil:

Gumené, pryžové mazacie hadice - dobrá ohybnosť

Pracovný tlak [MPa] Skušobný tlak [MPa] Poruchový tlak [MPa] Závit
40 60 80 M10 x 1

 

Mazacie zátky a mazničky sú vyrobené z ocele a pozinkované.
* - nerez ; G – valec závit ; R – kužel závit
Napichovacie mazničky – hlava Ø 6,5mm
Závit Dĺžka závitu [mm] Celková dĺžka [mm] Šesťhran [mm] Závit Dĺžka závitu [mm] Celková dĺžka [mm] Šesťhran [mm]
M5 x 0,8 4,5 15,2 7 G 1/8“ 5,5 15,7 11
M6 x 1 4,5 15,7 7 R 1/8“ 5,5 15,7 11
M6 x 1 kuž. 4,5 13,9 7 G 1/4“ 7,0 17,5 14
M8 x 1 5,5 15,7 9 R 1/4“ 7,0 17,5 14
M8 x 1 kuž. 5,5 15,7 9 R 3/8“ 7,0 17,5 17
M8 x 1,25 kuž. 5,5 15,7 9        
M10 x 1 5,5 15,7 11 * M6 x 1 4,5 15,7 7
M10 x 1 kuž. 5,5 15,7 11 * M10 x 1 5,5 15,7 11
M10 x 1,5 kuž. 5,5 15,7 11 * M8 x 1 kuž. 5,5 15,7 9
M12 x 1,5 kuž. 7,0 17,5 14 * M10 x 1 kuž. 5,5 15,7 11
* - nerez ; G – valec závit ; R – kužel závit
Napichovacie mazničky uhlové 45° - hlava Ø 6,5mm   Napichovacie mazničky uhlové 90° - hlava Ø 6,5mm
Závit Dĺžka závitu [mm] Celková dĺžka [mm] Šesťhran [mm] Závit Dĺžka závitu [mm] Celková dĺžka [mm] Šesťhran [mm]
M6 x 1 kuž. 5,5 20,9 11 M6 x 1 kuž. 5,5 19,5 11
M8 x 1 kuž. 5,8 20,9 11 M8 x 1 kuž. 5,5 19,5 11
M8 x 1,25 kuž. 5,5 20,9 11 M8 x 1,25 kuž. 5,5 19,5 11
M10 x 1 kuž. 5,5 20,9 11 M10 x 1 kuž. 5,5 19,5 11
M10 x 1,5 kuž. 5,5 20,9 11 M10 x 1,5 kuž. 5,5 19,5 11
R 1/8“ 5,5 21 11 R 1/8“ 5,5 19,5 11
R 1/4“ 7,0 24 14 R 1/4“ 7,0 21,5 14

 

Ploché mazničky s guľatou hlavou   Ploché mazničky so šesťhrannou hlavou
Závit Hlava [mm] Dĺžka závitu [mm] Celková dĺžka [mm] Šesťhran [mm] Závit Hlava [mm] Dĺžka závitu [mm] Celková dĺžka [mm] Šesťhran [mm]
M6 x 1 10 4,5 14,0 10 M6 x 1 16 4,5 16,7 14
M8 x 1 10 5,0 14,5 11 M8 x 1 16 5,5 16,7 14
M8 x 1 16 5,5 16,7 17 * M8 x 1 16 5,5 16,7 14
M10 x 1 10 5,0 14,5 11 M10 x 1 16 5,5 16,7 14
M10 x 1 16 5,5 16,7 17 * M10 x 1 16 5,5 16,7 14
* M10 x 1 16 5,5 16,7 17 M12 x 1,5 16 7,5 19,0 14
M12 x 1,5 16 7,5 19,0 17 * M12 x 1,5 16 7,5 19,0 14
M14 x 1,5 22 7,5 21,5 22 G 1/8“ 16 5,5 16,7 14
M16 x 1,5 16 7,0 18 17 G 1/4“ 16 7,5 19,0 14
G 1/8“ 10 5,0 14,5 11 *G 1/4“ 16 7,5 19,0 14
G 1/8“ 16 5,5 16,7 17  
G 1/4“ 16 7,5 19,0 17
* G 1/4“ 16 7,5 19,0 17
G 3/8“ 16 7,5 19,0 17

 

Mazničky lievikové   Mazacie zátky
na zalisovanie na zalisovanie
Čap Ø [mm] Hlava Ø [mm] Dĺžka čapu [mm] Celková dĺžka [mm] Čap Ø [mm] Dĺžka [mm] Celková dĺžka [mm]  
6,1 8 5,5 7,8 6 6,0 7,0
8,1 10 5,5 9,5 max 8 8,5 9,5
10,1 12 5,5 9,5 max 10 10,5 11,5
  12 12,5 13,5
so závitom so závitom
Závit Dĺžka závitu [mm] Celková dĺžka [mm] Šesťhran [mm] Závit Dĺžka závitu [mm] Celková dĺžka [mm] Šesťhran [mm]
M5 x 0,8 4,7 7,8 7 M5 x 0,8 2,5 10,0 7
M6 x 1 4,7 7,8 7 M6 x 1 4,0 12,5 8
M8 x 1 5,5 9,5 max 11 M8 x 1 5,0 18,0 11
M8 x 1,25 6,0 10 max 11 M10 x 1 6,0 20,0 12
M10 x 1 5,5 9,5 max 11  
M10 x 1,5 7,5 11,5 max 11
G 1/8“ 5,5 9,5 max 11
G 1/4“ 7,3 13,5 max 14

 

 

Mazací nadstavec hrotový - nadstavec pre mazacie striekačky

Mazací nadstavec prítlačný (alebo s koncovkou 4 alebo 3 čeľusťovou) - nadstavec pre mazacie lisy 

Pre obe prevedenia - závit: M10 x 1

Mazací nadstavec 300mm - bez spojky, len závit na oboch koncoch

Mazací lis prítlačný – celokovový, pozinkovaný   Mazací lis prítlačný – plastový   Mazací lis prítlačný – celokovový na olej
Objem [ml] Nádrž Ø [mm] Dĺžka [mm] Objem [ml] Nádrž Ø [mm] Dĺžka [mm] Objem [ml] Nádrž Ø [mm] Dĺžka [mm]
80 40 142 125 42 185 150 50 240
125 40 182 250 52 216 So spojkami – prítlačná + hrotová
140 40 196 So spojkami – prítlačná + hrotová  
150 40 210 125 42 212
250 50 218 250 52 243
300 50 250 So spojkou – napichovacia 4-čeľusťová
So spojkami – prítlačná + hrotová  
Tieto prítlačné lisy vyvíjajú prevádzkový tlak 15 MPa a dávku na zdvih 0,5 ml. Podľa ČSN 23 1454 vhodné pre tuk aj olej.

 

Ručné mazacie lisy pákové – technické údaje
Pracovný tlak [MPa] Skušobný tlak statický [MPa] Dávkové množstvo/zdvih [ml] Závit
20 40 0,95 M 10 x 1
Mazací lis pákový   Mazací lis jednoručný 500ml   Mazací lis pneumatický 500ml
- vhodný pre použitie na zvlášť neprístupných miestach - mazací lis poháňaný stlačeným vzduchom
- najvyšší tlak 40 MPa, závit M10x1 - možnosť napojiť aj na tlakový systém nákladných automobilov
Objem [ml] Nádrž Ø [mm] Dĺžka [mm] - plnenie ručne, patronou alebo cez plniaci čap - prevodný tlak 50:1
300 57 280 - dávka 0,8 ml na zdvih - doporučený tlak vzduchu 0,2 - 0,8 MPa
500 57 370   - pracovný tlak 0,6 MPa
800 57 530 - dávka 0,8 ml na zdvih
1000 57 620 - závit M10x1, hadica 300mm

 

 

Mazacia striekačka – plastová   Mazacia striekačka – kovová
Objem [ml] Nádrž Ø [mm] Dĺžka [mm] Objem [ml] Nádrž Ø [mm] Dĺžka [mm]
125 42,5 185 500 57 335
250 52 220 630 50 460
  1000 57 555

 

Olejničky
     
Objem [ml] Materiál Objem [ml] Materiál Objem [ml] Materiál Objem [ml] Materiál
80 Terpolymer 300 Terpolymer 300 oceľ 300 plast
    500 oceľ 500 plast

Vyrábané podľa PN 23 1480. Je možné vyrobiť aj z mosadze, hliníku a nereze.

Olejoznaky zaručujú tesnosť pri pretlaku 0,8 MPa a podtlaku 0,1 MPa, pri teplotách -25°C až +120°C, prevedenie s vitonovým o-krúžkom do +160°C, teplota skla +200°C.

Kovový

Závit Šesťhran [mm]
M 16 x 1,5 22
M 20 x 1,5 27
M 24 x 1,5 30
M 27 x 1,5 32
M 30 x 2 41
M 33 x 1,5 41
M 36 x 1,5 41
M 42 x 1,5 50
M 48 x 1,5 55
M 52 x 1,5 60
M 60 x 2 70
G 3/8“ 24
G 1/2“ 27
G 3/4“ 32
G 1“ 41
G 11/4“ 50
G 11/2“ 55
G 2“ 70

Kovový

Závit Vonkajší dØ [mm]
M 22 x 1,5 30
*M 24 x 1,5 30
*M 36 x 1,5 42
*M 52 x 1,5 60
M 72 x 2 80

*možnosť vitonového krúžku - do +160°C

Plastový

Závit Vonkajší dØ [mm]
M 24 x 1,5 30
M 36 x 1,5 42
Mazacia sada MOA 3 Mazacia sada MOA 4
1x mazací lis pákový 300ml 1x mazací lis pákový 500ml
1x mazacia hadička 500mm so 4-čeľusťovou spojkou (na napichovacie mazničky) 1x 500mm mazacia hadička so 4-čeľusťovou spojkou (na napichovacie mazničky)
4x mazničky napichovacie priame 1x 500mm mazacia hadička s násuvnou spojkou 16mm (na ploché mazničky)
4x mazničky napichovacie uhlové 45°  
2x mazničky napichovacie uhlové 90°

 

Násuvna   Závitová
 
 
 
 
 
 
  Závit Priemer x dĺžka [mm]
  M 10 x 1 11,5 x 20
Závit Veľkosť [mm] Priemer x dĺžka [mm]    
M 10 x 1 10 20 x 24   Hrotová
M 10 x 1 16 20 x 23  
M 10 x 1 22 28 x 24  
G 1/8“ 10 20 x 24  
G 1/8“ 16 20 x 23  
G 1/8“ 22 28 x 24  
   
Napichovacia  
  Závit Priemer x dĺžka [mm]
  M 10 x 1 12 x 15
   
  Prítlačná
 
 
 
Závit Čeľuste Priemer x dĺžka [mm]  
M 10 x 1 3 15 x 38  
M 10 x 1 4 15 x 38  
G 1/8“ 4 15 x 38  
   
  Závit Priemer x dĺžka [mm]
  M 10 x 1 12,3 x 12,5

Pre viacej info k daným podkategóriam, kliknite na:

 • Štandardné - Typ A, B, C, D, E, F (Typ 1, 2, 3, 4, 5, jahôdky)
 • Špeciálne - rôzne nárazníkové a iné silentbloky
Silentbloky
Typ GH Typ GK Typ GP Typ IS
Závlačky
Závlačka DIN 94 Závlačka pružná I – single DIN 11024E Závlačka pružná II – double DIN 11024D

 

Pri závlačkách sa udávajú rozmery:

 • priemer otvoru do ktorého závlačka ide  x  dĺžka závlačky

 

Pri pružných závlačkách sa udávajú rozmery: 

 • priemer drôtu  x  dĺžka po stred oka

WD-40 je najznámejšie a najpredávanejšie technické mazivo na svete. Predáva sa vo viac ako 120 krajinách sveta. Je vyhľadávané hlavne kvôli širokej škále použitia, vynikajúcej kvalite a výhodnej cene.

MAŽE 
Jeho mazacie zložky sa rozložia a tým sa udržia na všetkých pohybujúcich sa častiach ošetrovaného mechanizmu.

CHRÁNI PROTI KORÓZII 
Pokryje povrch, aj jeho mikroskopické nerovnosti, antikoróznym povlakom, ktorý ho chráni pred vlhkom a inými koróznymi prvkami. Antikorózna vrstva je tak tenká, že nie je potrebná dekonzervácia.

ČISTÍ 
Dostane sa pod špinu, sadze, mastnotu a zapečené mazivá. Vyčistí ošetrovaný materiál a perfektne odstráni taktiež samolepky. WD-40 neobsahuje silikóny, a teda neviaže ďalšie nečistoty.

POVOĽUJE 
Uvoľňuje zhrdzavené, stuhnuté alebo zapečené spoje.

VYTESŇUJE VODU 
Vytvára vodeodolnú dielektrickú bariéru. WD-40 nevodí elektrický prúd, a preto zabráni možným skratom vyvolaných vlhkosťou.

 

WD-40 Specialist
WD-40 – HP PTFE WD-40 – HP Silicone WD-40 – HP White WD-40 – Penetrant
 • od -20°C do +100°C
 • redukuje trenie, opotrebovanie
 • dlhotrvajúca lubrikácia
 • od -35°C do +200°C
 • vodoodolný, chráni pred vlhkosťou
 • odpudzje prach a nečistoty
 • od -18°C do +145°C
 • vodoodolný, ohňovzdorný
 • vysoká viskozita
 • od -20°C do +90°C
 • vysoko vodoodolný
 • rýchlo pôsosbí, preniká, uvoľňuje

Dôležité parametre pri výbere upchávky:

 • Rozmer: drážka / priemer Ø 
 • Teplota tesneného produktu
 • Typ použitia
 • Médium ktoré tesníme + pH
 • Tlak na púzdro upchávky
 • Obvodová rýchlosť v m/s

Skladom držíme 4 základné typy upchávok:

Parametre:

 • teplota do +180°C
 • pracovný tlak max. 60 Bar
 • Rýchlosť max. 1m/s
 • pH 4-11
 • Použitie: slabé kyseliny, para, olej, voda

Parametre:

 • teplota do +80°C
 • pracovný tlak max. 60 Bar
 • Rýchlosť max. 1m/s
 • pH 6-9
 • Použitie: voda, slabé kyseliny, plyny, para

Parametre:

 • teplota do +500°C
 • Použitie: izolácia kotlov, pecí, sporákov, poklopov v hutnom a sklárskom priemysle

Parametre:

 • teplota do +180°C
 • pracovný tlak max. 50 Bar
 • Použitie: slabé kyseliny, para, voda, olej, potraviny, plyny

 

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. stierací krúžok 8 x 14 x 5/3 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.***8
 • Hľadám napr. stierací krúžok 20 x 28 x 7/4 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.**20
 • Hľadám napr. stierací krúžok 100 x 108 x 7/4 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.*100  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 3 medzery, 2-cifernom dám 2 medzery, pri 3-cifernom dám 1 medzeru

 

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. stierací krúžok 8 x 14 x 5/3 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.***8
 • Hľadám napr. stierací krúžok 20 x 28 x 7/4 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.**20
 • Hľadám napr. stierací krúžok 100 x 108 x 7/4 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.*100  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 3 medzery, 2-cifernom dám 2 medzery, pri 3-cifernom dám 1 medzeru

Stierací krúžok Dichtomatik AD 48.

Materiál: TPU 95

Prevádzkové podmienky: 

 • Teplota [°C] : od -40 do +100
 • Rýchlosť [m/s] : ≤ 1

Médium:

 • Hydraulické oleje podľa DIN 51524 časť 1-3
 • Mazacie oleje
 • Minerálne oleje na báze mazacích tukov
 • Hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC

Stierací krúžok Dichtomatik AD 51.

Materiál: NBR 90

Prevádzkové podmienky: 

 • Teplota [°C] : od -40 do +100
 • Rýchlosť [m/s] : ≤ 1

Médium:

 • Hydraulické oleje podľa DIN 51524 časť 1-3
 • Mazacie oleje
 • Minerálne oleje na báze mazacích tukov
 • Hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC

Stierací krúžok Dichtomatik AD 61.

Materiál: PTFE 00

O-krúžok materiál: NBR 70

Prevádzkové podmienky: 

 • Teplota [°C] : od -30 do +100
 • Rýchlosť [m/s] : ≤ 15

Médium:

 • Hydraulické oleje podľa DIN 51524 časť 1-3
 • Mazacie oleje
 • Minerálne oleje na báze mazacích tukov
 • Hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC
 • Horúci vzduch a vodná para

AE 41

Stierací krúžok Dichtomatik AE 41.

Materiál: NBR 90

Prevádzkové podmienky: 

 • Teplota [°C] : od -40 do +100
 • Rýchlosť [m/s] : ≤ 4

Médium:

 • Hydraulické oleje podľa DIN 51524 časť 1-3
 • Mazacie oleje
 • Minerálne oleje na báze mazacích tukov
 • Hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC

 

AE 42

Stierací krúžok Dichtomatik AE 42.

Materiál: TPU 90

Prevádzkové podmienky: 

 • Teplota [°C] : od -40 do +100
 • Rýchlosť [m/s] : ≤ 2

Médium:

 • Hydraulické oleje podľa DIN 51524 časť 1-3
 • Mazacie oleje
 • Minerálne oleje na báze mazacích tukov
 • Hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC

 

Stierací krúžok Dichtomatik AE 47.

AE 47

Materiál: TPU 90

Prevádzkové podmienky: 

 • Teplota [°C] : od -40 do +100
 • Rýchlosť [m/s] : ≤ 2

Médium:

 • Hydraulické oleje podľa DIN 51524 časť 1-3
 • Mazacie oleje
 • Minerálne oleje na báze mazacích tukov
 • Hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC

Stierací krúžok Merkel PU 5.

Materiál: AU 95 (polyuretán 95 AU V149)  

Funkcie 

 • dodatočný statický tesniaci brit zabraňuje vniknutiu nečistôt a vody
 • jemne zaoblený stierací brit spoľahlivo stiera nečistoty preč a necháva na piestnici olejový film - trecie vlastnosti a životnosť sú zlepšené
 • drážka na dosadacej ploche zabraňuje krúteniu krúžka v zástavbe a zabraňuje nahromadeniu tlaku medzi stieracím krúžkom a tesnením

Pracovné prostredie 

 • max. klzná rýchlosť: 2 m/s
 • -30°C až +110°C pre hydraulický olej HL, HLP
 • -30°C až +110°C pre minerálne mazivá
 • +5°C až +50°C pre vodu
 • +5°C až +50°C pre HFA tekutiny
 • +5°C až +50°C pre HFB tekutiny
 • -30°C až +40°C pre HFC tekutiny 
 • -30°C až +60°C pre HETG (repkový olej)
 • -30°C až +80°C pre HEES (syntetický ester)
 • -30°C až +50°C pre HEPG (glykol)

Stierací krúžok Merkel PU 6.

Materiál: AU 95 (polyuretán 95)  

Funkcie 

 • dodatočný statický tesniaci brit zabraňuje vniknutiu nečistôt a vody
 • jemne zaoblený stierací brit spoľahlivo stiera nečistoty preč a necháva na piestnici olejový film - trecie vlastnosti a životnosť sú zlepšené
 • drážka na dosadacej ploche zabraňuje krúteniu krúžka v zástavbe a zabraňuje nahromadeniu tlaku medzi stieracím krúžkom a tesnením

Pracovné prostredie 

 • max. klzná rýchlosť: 2 m/s
 • -30°C až +110°C pre hydraulický olej HL, HLP
 • -30°C až +110°C pre minerálne mazivá
 • +5°C až +50°C pre vodu
 • +5°C až +50°C pre HFA tekutiny
 • +5°C až +50°C pre HFB tekutiny
 • -30°C až +40°C pre HFC tekutiny 
 • -30°C až +60°C pre HETG (repkový olej)
 • -30°C až +80°C pre HEES (syntetický ester)
 • -30°C až +40°C pre HEPG (glykol)

Stierací krúžok Merkel P 6.

Materiál: NBR 85 / FKM 85 (85 NBR B247 / 85 FKM K664)

Funkcie 

 • veľmi dobrý stierací účinok 
 • krúžok môže byť použitý pre veľké teplotné rozsahy
 • žiadne krútenie krúžka v zástavbe a žiadny nahromadený tlak medzi stieracím krúžkom a tesnením

Pracovné prostredie pre FKM 85

 • max. klzná rýchlosť: 2 m/s
 • -10°C až +200°C pre hydraulický olej HL, HLP
 • -10°C až +200°C pre minerálne mazivá
 • +5°C až +80°C pre vodu
 • +5°C až +60°C pre HFA tekutiny
 • +5°C až +60°C pre HFB tekutiny
 • +10°C až +200°C pre HFD tekutiny 
 • -10°C až +80°C pre HETG (repkový olej)
 • -10°C až +100°C pre HEES (syntetický ester)
 • -10°C až +80°C pre HEPG (glykol)

Stierací krúžok (manžeto-stierak) Merkel P 8.

Materiál: NBR 90 (90 NBR 109)

Funkcie 

 • silný stierací účinok proti nečistotam
 • veľmi dobrý tesniací účinok proti zostatkovému olejovému filmu pri vysúvajúcej sa piestnici
 • dobrá odolnosť proti opotrebeniu

Pracovné prostredie

 • max. klzná rýchlosť: 1 m/s
 • -30°C až +100°C pre hydraulický olej HL, HLP
 • -30°C až +100°C pre minerálne mazivá
 • +5°C až +90°C pre vodu
 • +5°C až +60°C pre HFA tekutiny
 • +5°C až +60°C pre HFB tekutiny
 • -30°C až +60°C pre HFC tekutiny 
 • -30°C až +80°C pre HETG (repkový olej)
 • -30°C až +60°C pre HEPG (glykol)

Stierací krúžok podľa PN 02 9295 - klasické obyčajné stieracie krúžky podľa starej ČSN normy

Materiál: AU 90

Farba: čierna

Prevádzkové podmienky: 

 • Teplota [°C] : od -30 do +80
 • Rýchlosť [m/s] : ≤ 2

 

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. stierací krúžok 8 x 14 x 5/3 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.***8
 • Hľadám napr. stierací krúžok 20 x 28 x 7/4 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.**20
 • Hľadám napr. stierací krúžok 100 x 108 x 7/4 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.*100  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 3 medzery, 2-cifernom dám 2 medzery, pri 3-cifernom dám 1 medzeru

AM 43

Stierací krúžok Dichtomatik AM 43.

Materiál: NBR 90 + oceľ podľa DIN EN 10139

Prevádzkové podmienky: 

 • Teplota [°C] : od -40 do +100
 • Rýchlosť [m/s] : ≤ 1

Médium:

 • Hydraulické oleje podľa DIN 51524 časť 1-3
 • Mazacie oleje
 • Mazacie tuky na báze minerálnych olejov
 • Hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC

 

AM 44

Stierací krúžok Dichtomatik AM 44.

Materiál: AU 90 + oceľ podľa DIN EN 10139

Prevádzkové podmienky: 

 • Teplota [°C] : od -40 do +100
 • Rýchlosť [m/s] : ≤ 2

Médium:

 • Hydraulické oleje podľa DIN 51524 časť 1-3
 • Mazacie oleje
 • Mazacie tuky na báze minerálnych olejov
 • Hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC

 

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. stierací krúžok 8 x 14 x 5/3 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.***8
 • Hľadám napr. stierací krúžok 20 x 28 x 7/4 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.**20
 • Hľadám napr. stierací krúžok 100 x 108 x 7/4 --> do vyhľadávania napíšem: stier.kr.*100  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 3 medzery, 2-cifernom dám 2 medzery, pri 3-cifernom dám 1 medzeru

 

PTFE + Bronz

Vodiaci pás FB01 - PTFE + Bronz

Materiál: PTFE + Bronz

Vodiace pásy z PTFE slúžia ako vodiace prvky pre piesty aj piestnice. Zabraňujú nechcenému kontaktu kovových časti a tlmia radiálne sily. Vodiace prvky z PTFE majú veľmi nízke trenie, preto umožňujú veľmi plynulý klzný pohyb vedených časti bez trhavých momentov. Majú veľmi vysokú teplotnú aj chemickú odolnosť. Vodiace prvky z PTFE sú vhodné pre stredné tlakové zaťaženie (do 15 MPa).

Prevádzkové podmienky: 

 • Teplota [°C] : od -60 do +200
 • Rýchlosť [m/s] : ≤ 15

Médium:

 • Hydraulické oleje podľa DIN 51524 časť 1-3
 • Mazacie oleje
 • Mazacie tuky na báze minerálnych olejov
 • Hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC

Montážne pokyny:

 • 30° = pre lepšie rozloženie pôsobiacích síl a jednoduchšiu montáž
 • 90° = jednoduchý rez
 • ST = pre otočné pohyby 

 

 

HGW (textit)

Vodiaci pás FB05 - textit

Materiál: HGW

Vodiace pásy z tvrdených textilných materiálov (HGW) slúžia ako vodiace prvky pre piesty aj piestnice. Zabraňujú nechcenému kontaktu kovových časti a tlmia radiálne sily. Vodiace prvky z HGW sa výborne hodia pre vysoké tlakové zaťaženie. Obsahujú prímes PTFE, ktorá zlepšuje klzné vlastnosti materiálu a umožňuje plynulejší pohyb vedených časti s minimalizáciou trhavých pohybov.

Prevádzkové podmienky: 

 • Teplota [°C] : od -50 do +130
 • Rýchlosť [m/s] : ≤ 1

Médium:

 • Hydraulické oleje podľa DIN 51524 časť 1-3
 • Mazacie oleje
 • Mazacie tuky na báze minerálnych olejov
 • Hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC

Montážne pokyny:

 • 45° = pre lepšie rozloženie pôsobiacích síl a jednoduchšiu montáž
 • 90° = jednoduchý rez
 • ST = pre otočné pohyby 

 

Výpočet dĺžky

Výpočet dĺžky:

 • vedenie piestnice: L = 3,11 x (d+S) - 1,0
 • vedenie piestu: L = 3,11 x (D-S) - 1,0

Ak nenájdete pružinu akú potrebujete - vieme nechať vyrobiť podľa Vašej požiadavky od priemeru drôtu 0,2mm do 8mm.

Označovanie pružín:      Pružina TX dddd.DDDD.LLLL   

 • kde X = L (tlačná pružina) alebo Z (ťažná pružina)  
 • priemer drôtu [mm] x1000
 • vonkajší priemer pružiny [mm] x10
 • dĺžka [mm] x10
 • napr. TL 3000.0190.0650 je pružina tlačná, priemer drôtu 3mm, vonkajší priemer 19mm a celková dĺžka 65mm

Tlačná pružina

 

Označovanie pružín:      Pružina TX dddd.DDDD.LLLL   

 • kde X = L (tlačná pružina) alebo Z (ťažná pružina)  
 • priemer drôtu [mm] x1000
 • vonkajší priemer pružiny [mm] x10
 • dĺžka [mm] x10
 • napr. TL 3000.0190.0650 je pružina tlačná, priemer drôtu 3mm, vonkajší priemer 19mm a celková dĺžka 65mm

Ťažná pružina

 

Označovanie: dĺžka x šírka pásky

Balenie po 100ks, vieme dodať aj jednotlivo

 

X-krúžok

X-krúžky boli vyvinuté hlave z toho dôvodu, aby sa zamedzilo pretáčaniu krúžkov v drážke. Základom X-krúžkov je približne štvorcový prierez s prstencovými drážkami. Šírka a hrúbka X-krúžkov odpovedá rozmerom pre klasické O-krúžky a teda sú zameniteľné. Vhodné sú do pravouhlých zástavbových priestorov.

Výhodou v porovnaní s O-krúžkami je ich väčšia možnosť použitia pre rotačné tesnenie, väčšia stabilita v zástavbovom priestore, menšie radiálne predpätie v drážke a teda menšie trenie a opotrebenie. Medzi tesniacimi britmi sa môže tvoriť mazací film.

Materiál: NBR 70, FPM 70

Tlakové zaťaženie:

 • staticky do 5 MPa, s oporným krúžkom do 40 MPa
 • dynamicky do 5 MPa, s oporným krúžkom do 40 MPa

Rýchlosť:

 • posuvný pohyb ≤ 0,5 m/s
 • rotačný pohyb ≤ 2 m/s

Teplotný rozsah:

 • NBR 70 [°C]: -30 až +100
 • FPM 70 [°C]: -15 až +200

V-krúžky sú celogumené axiálne beztlakové tesnenia rotačných hriadeľov a ložisiek.

Vďaka menšiemu vnútornému priemeru ako samotný hriadeľ drží V-krúžok po natiahnutí na požadovanom mieste a rotuje spolu s hriadeľom (žiadne obrusovanie hriadeľa). Pružný tesniaci brit s nízkym predpätím prilieha na statickú tesnenú plochu, ktorá leží kolmo na os hriadeľa. Pružnosť a prispôsobivosť tesniaceho britu dovoľuje väčšie tolerancie, chyby v súosovosti a uhlové odchylky, ktoré ležia ďaleko za hranicou prípustnosti pre ostatné tesniace prvky.

Tesniaci brit zabraňuje úniku mazacieho tuku alebo oleja z tesnenej časti a poskytuje ochranu pred prístupom nečistôt zvonku.

VA - krúžok VS - krúžok VL - krúžok

Pracovné prostredie:

 • minerálne oleje, tuky, voda
 • slabé roztoky kyselín a zásad
 • max. tlak: beztlakové použitie
 • teplota [°C]: -35 až +110
 • obvodová rýchlosť [m/s]: 
  • < 8 pre nezaistený V-krúžok
  • ≥ 8 pre axiálne istený V-krúžok
  • ≤ 12 pre axiálne aj radiálne istený V-krúžok

 

 

Gumené prechodky sa zasadzujú do diery v plechu, aby zabezpečila prechadzajúci drôt, ktorý by sa bez prechodky mohol zadreť o hranu plechu. V plechu musí byť pre prechodku vytvorený otvor s priemerom d1 (priemer otvoru).

Gumené prechodky sú vyrábané z materiálu NBR (Nitrilbutankaučuk) - viac o materiále nájdete tu.

Prechodky z NBR sú odolné proti alifatickým uhlovodíkom (napr. propan, butan, benzín) a mazivám na základe minerálneho oleja. Nevhodné je však používanie prechodiek spoločne s polárnymi rozpúšťadlami, chlórovanými uhlovodíkmi, ketonmi, benzolmi a estermi.

Prechodka

Materiál NBR
Tvrdosť [ShA] 45 - 55

 

 

 

 

 

US
USS
 
Materiál: NBR 70 + pozink. oceľ 1.0330 (SAE 1008)

USIT krúžky sú kovové podložky s lichobežníkovým gumeným britom navulkanizovaným na vnútornom priemere. Používajú sa ako statické tesnenie šroubových a prírubových spojov. Utiahnutím šroubu dochádza k stlačeniu gumeného tesniaceho britu, ktorý tak pevne priľahne k tesneným plochám. Výsledkom je zabránenie úniku tesniaceho média zo systému a tým aj poklesu tlaku. USIT krúžok naviac slúži ako ochrana proti nečistotam z vonkajšieho prostredia.

Prevádzkové podmienky: 

 • Teplota [°C] : od -30 do +100
 • Tlak [MPa] : ≤ 25

Médium:

 • Minerálne oleje a mazacie tuky
 • Hydraulické oleje H, HL, HLP
 • Voda do +80°C
 • Hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC do +50°C

   

 

Poistné krúžky (segerky) zabraňujú osovnému posuvu všetkých čapov a strojných súčastí, ktoré sú uložené na hriadeli alebo v diere.

Veľkosť krúžku vyberajte podľa priemeru hriadele alebo diery.

Poistné krúžky

Na Hriadeľ Do Diery Strmeň Na ložiská

 

Podľa názvu
Produktov na stranu:
Zobrazenie riadok Zobrazenie moduly
V kategórii sa nenachádza žiadny produkt