Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predávajúci:

Obchodné meno: GUFERO, s.r.o.
Ulica a číslo: Sládkovičova ulica 4234/53
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97405
Telefón: +421 911 663 993
e-mail: bb@gufero.sk
IČO: 36052230
DIČ/IČ DPH: 2020089775 / SK2020089775

 

Kupujúci:

Meno a Priezvisko*: _____________________________________________________
Ulica a číslo*: __________________________________________________________
Mesto*: ______________________________________________________________
PSČ*: ________________________________________________________________
Telefón*: _____________________________________________________________
e-mail*: ______________________________________________________________


 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy.

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom e- shopu na gufero.obchodymrp.sk dňa______________a tovar mi bol doručený prepravným listom __________________ .


 

Žiadam preto o vrátenie:

  • plnej hodnoty faktúry (všetok faktúrovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

  • čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

  • Poznámka: (nehodiace sa preškrtnite)


 

Názov vráteného predmetu zmluvy a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________


 

Požadovaná hodnota k vráteniu: __________________


Požadovanú sumu mi vráťte prevodom na účet*:
IBAN ______________________________________________________________________


 

Súčasťou zásielky je:

  • Odstúpenie od zmluvy

  • Tovar, ak je predmetom odstúpenia

  • Príslušenstvo (ak je predmetom odstúpenia tovaru)

Poznámka: (nehodiace sa preškrtnite)


 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.


 

 


 

V __________________, dňa _____________                                    ____________________

                                                                                                                            Podpis

Hviezdičkou (*) označené polia sú povinné

 

 

Stiahnuť .pdf : Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.pdf