Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto
Skryť

Manžety

Manžety patria medzi najdôležitejšie typy tesnenia pohyblivých častí hydraulických aj pneumatických zariadení pri priamočiarom posuvnom pohybe.

Symetrické manžety možno použiť pre utesnenie piestu aj piestnice.

Asymetrické manžety sú určené len pre utesnenie piesta alebo piestnice, v závislosti na prevedení tesniacich britov.

Ako správne vyhľadávať: 

 • Hľadám napr. manžetu 6 x 12 x 4 (5,00) --> do vyhľadávania napíšem: man***6
 • Hľadám napr. manžetu 16 x 22 x 5,5 (6,00) --> do vyhľadávania napíšem: man**16
 • Hľadám napr. manžetu 160 x 170 x 5 (6,00) --> do vyhľadávania napíšem: man*160  
  • kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 3 medzery, 2-cifernom dám 2 medzery, pri 3-cifernom dám 1 medzeru
  • kde (xx,xx) = šírka drážky na ktorej je daná manžeta určená - drážka bude vždy širšia ako samotná manžeta

Pre výber vhodného tesniaceho prvku je nutné poznať nasledujúce technické parametre:

 • Tesnené médium
 • Prevádzková teplota
 • Tlak
 • Rýchsloť posuvu
Norma (Typ) Tvar Materiál [ShA] Prevádzkové podmienky Typ* Použitie
Teplota [°C] Tlak [MPa] Rýchlosť [m/s]
min max max max
PN 02 9268 (68.1) NBR 80 -30 +80 1 - P piest / piestnica
ČSN 02 9269 (69.1 ; 69.3) NBR 80 -30 +80 10 0,5 H piest / piestnica
AU 90 -30 +80 16 0,5 H piest / piestnica
Typ MA 25 AU 92 -40 +100 30 0,5 H piest / piestnica
(<+40**)
PN 02 9270 NBR 80 -30 +80 3,2 - P piest
PN 02 9272 (misková) SBR 60 -40 +125 7 - H piest
PN 02 9273 (misková s čudlíkom) SBR 60 -40 +125 7 - H piest
PN 02 9274 (MA 28) AU 90 -30 +80 32 0,5 H piest
(AU 92) (-40) (+100; <+40**) (40) H piest
PN 02 9275 (MA 30) AU 90 -30 +80 32 0,5 H piestnica
(AU 92) (-40) (+100; <+40**)
PN 02 9295 (stierací krúžok) AU 90 -30 +80 - - H -

* P - pneumatická manžeta; H - hydraulická manžeta

** platí pre hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC

Krátkodobé prekročenie dovolenej trvalej teploty je pri použití vo vhodnom prostredí a za určitých podmienok možné, je však nutné počítať so zníženou životnosťou tesnenia.

Elastomer Tvrdosť [ShA] Použitie Max. tlak [MPa] Teplotný rozsah Pracovné médium Nevýhody
NBR – Nitrilbutadienkaučuk 80 všeobecné Až 10 podľa typu manžety -30°C až +80°C ropné produkty (benzín, petrolej, minerálne oleje a ich vodné emulzie, mazacie tuky), rastlinné a živočíšne tuky a vzduch obmedzený rozsah agresivity oleja
AU – Polyuretán 90 mechanicky veľmi namáhané aplikácie Až 32 podľa typu manžety -30°C až +80°C (+40°C pre emulzie oleja vo vode a vody v oleji) krátkodobo možno použiť do teploty +100°C tak, aby celkový režim teplotného preťaženia neprekročil 70 hodín minerálne hydraulické oleje, minerálne motorové a prevodové oleje, benzíny, motorová nafta, mazacie tuky, alifatické uhlovodíky a vzduch; odolné na agresivitu oleja neodoláva pôsobeniu vodnej pary, alkalií, kyselín a amínov
AU – Polyuretán 95 mechanicky veľmi namáhané aplikácie Až 40 podľa typu manžety -40°C až +100°C ; (<+40°C pre hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC) hydraulické oleje podľa DIN 51524/51525, mazacie oleje, mazacie tuky na báze minerálnych olejov, nehorľavé hydraulické kvapaliny HFA, HFB, HFC podľa VDMA 24317 neodoláva pôsobeniu vodnej pary, alkalií, kyselín a amínov
SBR – Styrenbutadienkaučuk 60 brzdové kvapaliny na glykolovej báze 7 -40°C až +125°C priaznivá odolnosť proti opotrebeniu a starnutiu je obzvlášť pri teplotách nad +70°C alkoholy, glykol a určité ketóny (napr. Acetón), brzdové kvapaliny na glykolovej báze, silikónové oleje a tuky  
Podľa názvu
Produktov na stranu:
Zobrazenie riadok Zobrazenie moduly
int(37829952)